RADIONICA “JAČANJE MJERA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U VRIJEME KRIZE NA ZAPADNOM BALKANU”

Konsultivna radionica o mobilnoj aplikaciji i sadržaju medijske kampanje pod nazivom “Jačanje mjera borbe protiv trgovine ljudima u vrijeme krize na Zapadnom Balkanu”, u organizaciji Internacionalne organizacije za migracije (IOM), održana je 27. i 28. marta 2018. godine, u hotelu “Avala” u Budvi –Crna Gora.

Prvi dan radionice, nakon što je coordinator IOM-a za Zapadni Balkan, gdin Peter Van der Auweraert, pozdravio prisutne i predstavio ciljeve radionice, diskusija je pokrenuta na temu Migracione krize na Zapadnom Balkanu i njen uticaj na trgovinu ljudima. U sklopu prvog dijela radionice, predstavljeni su ažurirani podaci o migracionoj krizi na Zapadnom Balkanu, predstavljeni nalazi IOM-ovog analitičkog izvještaja o uticaju migracione krize na trgovinu ljudima na Zapadnom Balkanu, te su učesnici iznosli svoje mišljenje i percepciju izazova i ranjiovsti sa kojom se susreću migranti i izbjeglice u njihovim državama, kada je u pitanju trgovina ljudima.

Nakon pauze, pokrenuta je diskusija na temu “Jačanje mjera borbe protiv trgovine ljudima”, odnosno kako pristupiti migrantima izlozenim riziku.  Zatim je IOM-ov tim za izradu aplikacije predstavio aplikaciju “Migranti na zapadnom Balkanu i pomoć migrantima i izbjeglicama, te njihova zaštita od trgovine ljudima.

Iduća aktivnost na dnevnom redu je bio rad u grupama na temu “Kako da aplikacija bude korisna za migrante i izbjeglice izložene riziku od trgovine ljudima”, odnosno koje informacije/ kakav sadržaj je potreban?

Drugi dan konferencije, predstavljena je medijska kampanja i ciljevi koji se žele ostvariti, vezani za migrante i izbjeglice koji se zadržavaju, odnosno polaze preko teritorija Zapadnog Balkana. Na idućoj sesiji drugog dana konsultivne radionice, uslijedila je razmjena mišljenja, o ključnim porukama i učinkovitosti prethodno pomenute medijske kampanje.

Na kraju radionice, predstavljene su informativne kampanje te je diskusija iz prethodne sesije nastavljena, a za kraj su iznešeni prijedlozi za naredne korake te završne napomene u vezi sa prethodnim aktivnostima na radionici. Time je završena konsultivna radionica pod nazivom “Jačanje mjera borbe protiv trgovine ljudima u vrijeme krize na Zapadnom Balkanu”.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba