Statistike - Globalne

Global Slavery Index (Globalni indeks ropstva) daje procjenu broja ljudi u modernom ropstvu, faktore koji čine pojedince ranjivim na ovaj zločin i procjenu djelovanja vlada u 167 zemalja.

Globalni indeks ropstva je zasnovan na najsavremenijoj metodologiji istraživanja koju je razvila nezavisna Ekspertska radne grup, koju čine vodeći svetski stručnjaci a metodologija je takođe podvrgnuta nezavisnoj eksternoj reviziji. Navedene procjene  zasnovane su  na podacima iz nacionalno reprezentativnih anketa slučajnim uzorkom provedenih u 25 zemalja. Sva istraživanja su provedena licem u lice koristeći standardizirani instrument. Zajedno, ova istraživanja predstavljaju 44 posto svjetske populacije. Rezultati ovih istraživanja ekstrapolirani su na zemlje sa ekvivalentnim profilom rizika

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba