POSJETITE

Adresa: Paromlinska 10,
71000 Sarajevo, BiH

POZOVITE

Telefon: +387 33 263385
Fax: +387 33 263386

KONTAKTIRAJTE

e-mail: info@eurcenter.net
Web: www.eurcenter.ba

PRATITE

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba