IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU

Pokazatelji o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini
Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima
Prema prikupljenim podacima od strane tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad
te nevladinih organizacija, a koji su potrebni za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o stanju trgovine ljudima
u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je da je u periodu januar – decembar 2015. godine
identificirano/asistirano ukupno 35 potencijalnih žrtava trgovine ljudima/navođenja na prostituciju i/ili
seksualno iskorištavanje/trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/’’prodaja tj u svrhu sklapanja
braka’’/vanbračna zajednica sa maloljetnikom.
Od ukupnog broja potencijalnih/identifikovanih žrtava trgovine ljudima ( 35 ŽTLJ) u 2015 godini:

 • 18 punoljetnih,
 • 17 maloljetnih .
  Od 35 potencijalnih/identifikovanih žrtava trgovine ljudima
 • 27 su ženske osobe (14 MLD i 13 PND),
 • 8 su muške osobe (3 MLD i 5 PND),
  Od evidentiranih 27 potencijalnih/identifikovanih žrtava trgovine ljudima – žena,
 • 13 je punoljetnih i to 6 seksulano iskorištavanje ( KZ RS čl.198 a) , 6 prosjačenje i 1 navođenje na
  prostituciju (KZ FBIH čl.198a)
 • 14 je maloljetnih i to, 10 prosjačenja, 4 prodaja radi prisilnog sklapanja braka/bračna zajednica sa
  maloljetnikom.
  Od evidentiranih 8 potencijalnih/identifikovanih žrtava trgovine ljudima – muškaraca
 • 5 PND žrtve trgovine ljudima prosječenja,
 • 3 MLD žrtve trgovine ljudima prosječenja,
  Od ukupno od 35 potencijalnih/identifikovanih žrtava trgovine ljudima 6 je seksualnog iskorištavanja (KZ
  RS čl.198 a) , 1 navođenje na prostituciju (KZ FBIH čl.198a), 24 prosjačenje i 4 prodaja radi prisilnog
  sklapanja braka//bračna zajednica sa maloljetnikom. Prilikom prikupljanja podataka od strane nadležnih
  institucija za 2015. godinu obavješteni smo da nije bilo stranih državljana žrtava trgovine ljudima. Svi
  prikupljani i analizirani podaci odnose se na državljane BIH.
  Tokom navedenog perioda u sigurnim kućama/skloništima je asistirano 14 potencijalnih žrtava trgovine
  ljudima, dok 21 potencijalnih žrtava nije asistrano u skloništima.
  Prikupljani su i analizirani podaci dostavljeni od strane dnevnih centara za djecu koja borave i rade na
  ulici, i to Nova Generacija Banja Luka, Zemlja Djece Tuzla, Altruist Mostar, OTAHARIN Bijeljina, Žene sa
  Une Bihać i Disciplinksi centar Sarajevo.
  Tokom izvještajnog perioda (januar – decembar 2015. godine) kroz dnevne centre asistirano je 129
  osoba, i to 7 PND i 122 MLD. Sve osobe koje su asistirane su evidentirane kao slučajevi prosjačenja osim
  jednog slučaja prinudnog sklapanja braka, i to 62 dječak MLD i 67 djevojčica/žena (60 MLD i 7 PND).

Krivično gonjenje trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, za krivična djela trgovine
ljudima i krivična djela koja se vežu za trgovinu ljudima u 2015. godini tužilaštva su tokom 2015. godine
naredila 20 istraga protiv 30 lica. Tužilaštva su u izvještajnom periodu donijela odluku o obustavi istrage
u 11 predmeta protiv 22 lica i podigla 9 optužnica protiv 15 lica. Sudovi su u toku 2015. godine izrekli 10
osuđujućih presuda protiv 14 lica od čega je 7 zatvorskih kazni protiv 9 lica i 3 uslovne kazne protiv 4 lica.
Takođe je bila jedna oslobađajuća presuda protiv 2 lica.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za krivično djelo trgovine ljudima iz člana 186. KZ BIH je naredilo 1
istragu protiv 2 lica, te podiglo optužnicu protiv 1 lica, tužilaštvo je donijelo naredbu o obustavi 4 istrage
protiv protiv 12 lica. Prema članu 187. KZ BiH koji se odnosi na međuanrodno vrbovanje radi prostitucije
tužilaštvo je donijelo 1 naredbu o obustavi istrage protiv 3 lica. U izvještajnom periodu nije bilo izrečenih
zatvorskih kazni od strane Suda Bosne i Hercegovine. U skladu sa članom 250. koji je u vezi sa članom

 1. KZ BIH Tužilaštvo BiH je zaprimilo 1 prijavu protiv 3 lica te donijelo naredbu o neprovođenju 1
  istrage protiv 3 lica. U skladu sa članom 250. koji je u vezi sa članom 186. KZ BIH Tužilaštvo BiH je
  sklopilo jedan sporazum o priznanju krivnje protiv 4 lica.
  U Federaciji Bosne i Hercegovine za krivično djelo „Navođenje na prostituciju“ iz člana 210. KZ FBIH
  tužilaštva su donijela naredbu o 5 istraga protiv 8 lica , dok 2 istrage protv 2 lica obustavljenje. Podignute
  su 3 optužnice protiv 5 lica. Za krivična djela koja su obuhvaćena poglavljem XIX KZ Federacije BiH
  izrečeno je 6 osuđujučih presuda protiv 8 lica. Iz člana 211. KZ FBIH naređene su 4 istrage protiv 5 lica,
  te su podignute su 3 optužnice protiv 4 lica, osudjujucih presuda je bilo 2 protiv 3 lica.
  U Republici Srpskoj za krivično djelo iz članova 198a. i 198b. KZ RS tužilaštva su naredila 2 istrage protiv
  5 lica. Nije bilo naredbi o obustavi istraga. Podignuta je 1 optužnica protiv 2 lica, te je izrečena 1
  osuđujuća presuda protiv 2 lica. Za krivično djelo iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju iz
  člana 199. KZ RS izrečena je 1 osudjujuca presuda protiv 1 lica, te 1 oslobađajuća presuda protiv 1 lica.
  Za krivično djelo proizvodnja, posjedovanje i prikazivanje dječije pornografije iz člana 200. KZ RS
  donešeno je 7 naredbi o provođenju istrage protiv 7 lica.
  Tužilaštvo Brčko distrikta za krivično djelo Trgovina ljudima iz člana 207a. naredilo je jednu istraga protiv
  3 lica, te je obustavljena jedna istraga protiv 1 lica. Podignuta je jedna optužnica protiv 2 lica, te
  donešena jedna oslobađajuća presuda protiv 1 lica

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba