KOALICIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA IZ OBLASTI DJEČIJIH PRAVA POZIVA BOSNU I HERCEGOVINU DA DA PRIORITET PODRŠCI ZA DJECU IZBJEGLICA I MIGRANATA I NJIHOVIM PORODICAMA, KAO I DJECI BEZ PRATNJE I DJECI KOJA SU RAZDVOJENA OD PORODICA U BOSNI I HERCEGOVINI

KOALICIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA IZ OBLASTI DJEČIJIH PRAVA POZIVA BOSNU I HERCEGOVINU DA DA PRIORITET PODRŠCI ZA DJECU IZBJEGLICA I MIGRANATA I NJIHOVIM PORODICAMA, KAO I DJECI BEZ PRATNJE I DJECI KOJA SU RAZDVOJENA OD PORODICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba