Seksualna eksploatacija

Trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, posebno ženama i djevojkama (kao primarnim žrtvama), jedan je od najokrutnijih oblika ove vrste ilegalnih radnji. Godinama ovaj fenomen je ostao gotovo skriven zbog jednostavnog nedostatka svijesti, ali sada je došao u prvi plan socijalne savjesti zahvaljujući medijskim kampanjama i aktivnostima institucija, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora. Bez obzira na način vrbovanja, većina žena i djece  – žrtava seksualnog iskorištavanja pate od ekstremnog kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na slobodu, pravo na dostojanstvo i sigurnost, pravo da se ne smije držati u ropstvu ili prisilnom ropstvu, pravo da budu slobodna od okrutnog i nečovječnog postupanja, pravo na slobodu od nasilja, kao i pravo na zdravlje.

Glavni uzroci trgovine ljudima u svrhu sekualne eksploatacije jesu rastuća nejednakost među zemljama, siromaštvo i feminizacija siromaštva, postojanje diskriminacije žena, nezaposlenost, seksualna podjela na tržištu rada, kao i nedostatak obrazovanja i nemogućnost pristupa tržištu rada pod istim uvjetima s   ostatkom populacije. Trgovci ljudima – počinitelji koriste nekoliko načina kako bi spriječili žrtve da pobjegnu. Načini mogu varirati od fizičkog sputavanja u obliku zaključavanja u prostorije i čuvara, fizičkog ili psihičkog nasilja, do prisiljavanja na korištenje droga ili usađivanja straha od policije kada žrtve vjeruju da su počinitelji.

Trgovina ženama i djecom u svrhu seksualne eksploatacije, također dovodi do negativnog uticaja na zdravlje i dobrobit žrtava, a koji bi mogao biti dugoročan i na kraju opasan po život.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba