Priručnik za multidisciplinarnu edukaciju edukatora stručnih radnika centara za socijalni rad u oblasti trgovine ljudima

Trafficking in Human Beings

E. Muratbegović, S. Đuderija, S. Rizvo, M. Poturković, B.Arula, M. Jurošević, S. Hunček
BHS
Smjernice/Priručnici