Prevencija u cilju jačanja svijesti o opasnosti trgovine ljudima – priručnik za nastavnike u osnovnim i srednjim školama

Trafficking in Human Beings

Ured Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije, Internacionalna Organizacija za Migracije
BHS
Smjernice/Priručnici