POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI SA DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Na Četvrtoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, a koju organizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini 23. i 24. maja, 2018. godine, ispred Međunarodnog foruma Solidarnosti – EMMAUS učestvuje gđa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS Ureda u Sarajevu i menadžer Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije i SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja online – Sigurno dijete.

Nakon govora dobrodošlice, prisutni su diskutovali napredak u realizaciji zaključaka s prethodnih konferencija, kao i Nove izazove, odnosno trenutno stanje prihvata izbjeglica i migranata u BiH.

MFS-EMMAUS je prepoznati partner drzavnih institucija u Akcionom planu za potrebe osiguranja smjestajnih kapaciteta za ranjive kategorije i ostale migrante, te kao takav, na ovoj konferenciji potpisuje Sporazum o saradnji sa državnim institucijama.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba