Iskorištavanje djece ili maloljetnika radi pornografije

Dječija pornografija je oblik seksualnog zlostavljanja djece, koji ostavlja trajne posljedice na dječiju psihu, koja sve više biva rasprostranjena globalnim napretkom tehnoloških komunikacija. S tim u vezi, dječija pornografija i pedofilija jesu oblici seksualnog zlostavljanja povezani sa ekspanzijom informacionih i komunikacionih tehnologija, naročito interneta. Internet je uspio svojim rastom i širenjem razbiti tradicionalnu komunikacionu barijeru i osigurao dostupnost informacija svakoj osobi koja posjeduje kompjuter, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu u svijetu. Na taj način, djeca postaju najranjivija korisnička grupa koja se najviše koristi internetom, a ne poznaje sve opasnosti koje u tom „prostoru” postoje. Jedna od osnovnih karakteristika ovih kriminalnih aktivnosti jeste činjenica da se djeca višestruko viktimiziraju. Prvi put se zlostavljaju fizički i seksualno, a drugi, i svaki sljedeći put kad se to zlostavljanje javno prikaže ili bude viđeno od strane ko zna koliko drugih osoba. U zadnjih nekoliko godina se sadržaji dječije pornografije akumuliraju na stranicama interneta, što bi trebalo predstavljati i signal za uzbunu svim zajednicama da počnu adekvatno reagirati na ovu pojavu. Većina dječijih zlostavljača koristi internet kao medij, jer u anonimnosti mogu doći do dječije pornografije, tako da je internet pomogao razvoj i širenje pedofilije i kao takav predstavlja sredstvo izvršenja krivičnog djela. Ova vrsta viktimizacije se može ponavljati do unedogled sa svakom narednom reprodukcijom, a reproducirati se može na neograničenom broju mjesta putem interneta i drugih savremenih sredstava za  prenos  podataka.   

Neosporiva je činjenica da se danas širom svijeta internetom koristi više od 1,8 milijardi ljudi. Stoga, samo na osnovu ovog podatka možemo stvoriti predstavu koliko je ovaj problem zastrašujući za djecu koja su žrtve dječije pornografije. Međutim, nisu samo neznanci oni koji prijete od rizika dječije pornografije jer materijal mogu često izraditi članovi porodice i djetetov poznanik ili prijatelj s ciljem zadovoljenja svojih seksualnih potreba, ali i zbog prodaje putem interneta. Takve osobe objavljuju i prodaju slike svoje djece ili ih tjeraju u nekim slučajevima na prostituciju. U praksi postoje primjeri gdje udruženja nudista, na svojim stranicama, objave obnažene fotografije svoje porodice na kojima se nalaze i njihova djeca. Te slike, iako nisu snimljene zbog pedofilske namjere, zbog nesavjesnosti roditelja, pedofili mogu koristiti kao seksualnu stimulaciju. Na taj način roditelji indirektno zlostavljaju svoju djecu izlažući ih pogledima miliona korisnika interneta. Stoga, upoznavajući se sa razmjerima dječije pornografije, roditelji bi trebali svesti na minimum fotografije svoje djece na internetu, a ukoliko je u njihovoj moći i zabraniti objavljivanje u potpunosti.

Djeca kao posebno ranjiva kategorija mnogo lakše postaju žrtve trgovine i budu vrbovana u trgovinu ljudima, odnosno djecom, u svrhu seksualnog iskorištavanja. U Bosni i Hercegovini je iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba (jer se djetetom smatraju sve osobe mlađe od 18 godina), za pornografiju krivično djelo, kao i upoznavanje djece s pornografijom. Iako u Bosni i Hercegovini nisu objedinjeni posebni podaci o ovim djelima, na osnovu istraživanja zemalja u regionu, moguće je uporediti pokazatelje koji su veoma slični bosanskohercegovačkom prostoru, a koji su pokazali da je od djece koja redovno koriste internet svako peto u dobi od 10 do 17 godina bilo izloženo neprimjerenim seksualnim ponudama.

Najveći broj seksualnih poruka i nagovora na susret primaju djeca u dobi od 10 do 13 godina koja koriste kompjuter u kući i izvan nje, jer u tom slučaju roditelji nemaju puni nadzor i kontrolu nad aktivnostima svoje djece dok su u virtualnom svijetu. Međutim, pretpostavlja se da od ukupnog broja ovakvih slučajeva samo 10% njih bude prijavljeno policiji. Nažalost, puno je djece koja iz intimnih razgovora s neznancem preko interneta izlaze s osjećajem krivnje i traumama od kojih će posljedice osjećati godinama. Prema podacima iz svjetske statistike svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak dožive neki oblik seksualnog zlostavljanja. Negativnim sadržajima najizloženija su djeca predtinejdžerske dobi i tinejdžerske dobi od 10 do 13 godina, jer oni nisu u stanju definisati sami sebe, niti mogu tako lako praviti razliku između normalnog i neuobičajenog stava drugih odraslih osoba prema njima.  

Puno je raznih dokumenata, Zakona i Konvencija u kojima odrasli ljudi izražavaju svoje mišljenje da svako dijete na ovom svijetu ima pravo na bezbrižno djetinjstvo u kojem nema mjesta nikakvom nasilju ili iskorištavanju. Odrasle osobe čak izražavaju svoju spremnost da to osiguraju. Nažalost, u životu to nije uvijek tako i mnogo je odraslih koji ne brinu o djeci uopšte, zlostavljaju ih ili ih čak iskorištavaju na razne načine. Veliki broj odraslih, a i djece, misli da ta pojava nije prisutna u našim krajevima. Međutim, u istraživanjima poznato je da trgovci djecom u svojim kriminalnim aktivnostima prisiljavaju djecu na prostituciju ili neke druge oblike rada koji njihovo djetinjstvo ne samo da čine nesretnim nego ona čak postaju nečija „roba“ koja samo treba da donosi dobit.  Neka djeca, nažalost, žive u takvim okolnostima da lako mogu postati žrtve onih koji ih vrbuju za trgovinu i završiti u krugu prostitucije prije nego budu svjesni šta im se uopšte desilo. Međutim, djeca imaju pravo da budu zaštićena, ali imaju i obavezu prema sebi i društvu da i sami naprave dobre izbore u svom životu i ne dovedu se u situaciju da budu ekspolatisana.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba